?!DOCTYPE HTML> 一个学生参与手Z|阅读赚钱,操作的经历流E?- 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.lopdmp.live/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.lopdmp.live/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.lopdmp.live/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.lopdmp.live/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <h2><a href="http://www.lopdmp.live/">赛花U博?/a> <sup>赛花U的|赚博客Q免费网赚、经验分享、记录网赚点?</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.lopdmp.live/">|站首页</a></li><li id="menu-cate-4"><a href="http://www.lopdmp.live/catalog.asp?cate=4">游戏赚钱</a></li><li id="menu-page-4"><a href="http://www.lopdmp.live/wangpan.html">|盘赚钱</a></li><li id="menu-page-5"><a href="http://www.lopdmp.live/diaocha.html">调查赚钱</a></li><li id="menu-page-7"><a href="http://www.lopdmp.live/dianji.html">点击赚钱</a></li><li id="menu-page-6"><a href="http://www.lopdmp.live/qiandao.html">{ֈ领钱</a></li><li id="menu-page-8"><a href="http://www.lopdmp.live/qita.html">其他|赚</a></li><li><a href="http://www.lopdmp.live/catalog.asp?cate=35" target="_blank" title="手机赚钱">手机赚钱</a></li><li id="menu-page-202"><a href="http://www.lopdmp.live/wangzhuandaohang.html">|赚D</a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <article id="log828" class="cate38 auth2"> <header> <time>2019q??9?/time> <h1>一个学生参与手Z|阅读赚钱,操作的经历流E?/h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    本文是源于一位和赛花U微信聊天的朋友Q根据以前我们之间的交谈记录所整理而成的,可以是初次接触手机上网赚钱的新人,一经历口qCcȝ文章。当然没什么高q内容Q就是简单流水帐般的操作程Q比较真实而已?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    我性别P现在16岁,生在农村Q是个刚刚参加完中考的学生Q过完这个暑假之后,我就是一名高中生了。假期一开始我打找个零zdQ主要是p炚w花钱Q可是由于自己太,家旁边的厂子没什么适合的工作,家h也不攑ֿ我自己去县城?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    很偶然的我在手机上,看到一个网上赚q介绍Q说的是个自q新闻可以赚q手机软gQ时间我记得非常清楚Q精到7?9日,我尝试着下蝲了阅读赚pYӞ记得刚开始注册时Q登陆后q送了接近一块来钱,然后有些Ch的Q务之c,自己那么对照着帮助教程Q做了几个Q务,当天我的微信钱包里收C一块零钱?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    赛花U推荐一下支持阅读赚qq_Q?a href="http://www.lopdmp.live/catalog.asp?tags=%E6%89%8B%E6%9C%BA%E9%98%85%E8%AF%BB%E8%B5%9A%E9%92%B1%E8%BD%AF%E4%BB%B6" target="_self" title="【点此进入手机阅读赚pY件? textvalue="【点此进入手机阅读赚pY件? style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; white-space: normal; color: rgb(84, 141, 212);">【点此进入手机阅读赚pY件?/a><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; color: rgb(84, 141, 212);"> </span></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    W一ơ通过手机上网赚到了钱Q虽然仅有一块,但那U感觉是很兴奋的Q哪怕再最L也能攒点零花。我开始l去做阅L章Q务,做v来倒是不难Q就是和普通的手机阅读软g差不多,不同的是阅读时候,旁边有个U线围绕转动的圈Q{完一圈就提示有金币奖励?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    一开始那几天我还是蛮努力的,可能是那份新鲜劲q没q去吧,大部分的I闲旉我都在读文章Q每日Q务都是超额完成,除了阅读奖励外又有额外奖励,除了每天{ֈ领金币外Q又摸烦着了解C时段奖励和开宝箱{,一天能赚到四块来钱Q时间长了也厌倦了?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    软g宣传的就是阅读赚钱,因此刚开始我主要是浏览文章,需要下滑才有收入,否则转圈停止了Q后来我发现看视频也可以赚钱Q而且不用眼睛非要看着屏幕Q最上方q可以搜索,于是我就专门搜烦歌曲dQ一天下来和阅读赚钱收入差不多。假期赚了差不多一百来块,以后我就没空d了,我的l历非常单,也没摸烦出多赚钱的经验,不过下一个假期我q会l箋ȝI的?/span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q</span><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">|赚博客</span><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> | 本文固定链接: <a href="http://www.lopdmp.live/post/828.html" target="_self" title="http://www.lopdmp.live/post/828.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.lopdmp.live/post/828.html</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处Q?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br/></p></section> <footer> <h4>Tags: </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: |赚故事聊天记录</em> <em>评论: 0</em> <em>览: <count id="828">96</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.lopdmp.live/post/827.html" title="国内转址赚钱tvtso|站Q仿蜜蜂网?0元自动支?>国内转址赚钱tvtso|站Q仿蜜蜂网?0元自动支?/a></p><p>下一? <a href="http://www.lopdmp.live/post/829.html" title="刷宝领现金Y件看视频赚钱Q怎么补填邀L{问?>刷宝领现金Y件看视频赚钱Q怎么补填邀L{问?/a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction16"> <dd> <div><script>var mediav_ad_pub = 'L9r06t_1283079';var mediav_ad_width = '200';var mediav_ad_height = '200';</script><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.mediav.com/js/mvf_g2.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFunction18"> <dt>团U包</dt> <dd> <div><div id="mod_function18" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function18');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divSearchPanel"> <dt>站内搜烦</dt> <dd> <div><div id="mod_searchpanel" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('searchpanel');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divCatalog"> <dt>|站分类</dt> <dd> <ul><li id="mod_catalog" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('catalog');</script></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="https://promotion.aliyun.com/ntms/act/ambassador/sharetouser.html?userCode=ifl8xk3r&productCode=qingcloud&utm_source=ifl8xk3r" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.lopdmp.live/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.lopdmp.live/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.lopdmp.live/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.lopdmp.live" target="_blank">赛花U博?/a>  版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/15093611.js"></script> <noscript><a href="http://www.#/?15093611" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.#/15093611.asp" style="border:none" /></a></noscript> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.lopdmp.live/"><span class="STYLE1">ϸƱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>