?!DOCTYPE HTML> 在某|络q告d发布q_Q购买包旉q告位的l历 - 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.lopdmp.live/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.lopdmp.live/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.lopdmp.live/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.lopdmp.live/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <h2><a href="http://www.lopdmp.live/">赛花U博?/a> <sup>赛花U的|赚博客Q免费网赚、经验分享、记录网赚点?</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.lopdmp.live/">|站首页</a></li><li id="menu-cate-4"><a href="http://www.lopdmp.live/catalog.asp?cate=4">游戏赚钱</a></li><li id="menu-page-4"><a href="http://www.lopdmp.live/wangpan.html">|盘赚钱</a></li><li id="menu-page-5"><a href="http://www.lopdmp.live/diaocha.html">调查赚钱</a></li><li id="menu-page-7"><a href="http://www.lopdmp.live/dianji.html">点击赚钱</a></li><li id="menu-page-6"><a href="http://www.lopdmp.live/qiandao.html">{ֈ领钱</a></li><li id="menu-page-8"><a href="http://www.lopdmp.live/qita.html">其他|赚</a></li><li><a href="http://www.lopdmp.live/catalog.asp?cate=35" target="_blank" title="手机赚钱">手机赚钱</a></li><li id="menu-page-202"><a href="http://www.lopdmp.live/wangzhuandaohang.html">|赚D</a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <article id="log984" class="cate38 auth2"> <header> <time>2019q?0?1?/time> <h1>在某|络q告d发布q_Q购买包旉q告位的l历</h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    推荐|上赚钱cȝ博客Q其Ҏ是量Q七q前赛花U做站的时候,取流量也试了许多途径。本文所提到的这个^収ͼ其实是个新开的广告Q务站Q站长搞了一个出售格子广告位的单面Qh格是15元一q_入口是在q告站的横幅D里?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    当时赛花U购Cqƈ付款之后Q一个多月后无意发现Q这个广告位所在的单页面竟然没有了Q联p那站长后,他才又给dCȝQ效果则是一周过来的量Q最?0个左叻I最l结果是q不C个月Q这个网站又关闭了。后来多ơ购买广告位的经历,试所ȝ的经验,是q类个h|站极其不稳定,无论是做d或投q告Q都很容易造成损失?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    推荐可靠E_的网上Q务赚qQ?a href="http://www.lopdmp.live/catalog.asp?cate=1" target="_self" title="http://www.lopdmp.live/catalog.asp?cate=1" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.lopdmp.live/catalog.asp?cate=1</span></a></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">2012q??4P</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:你网站上说有格子q告位出售是吧,15元一q是吧,你说一下尺寸,我自己先制作q告囄?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q是的,不是太大Q上面有2个图片了Q?你看下,自己照着寸做就可以?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:囄和直接网址发过MQ投攑֥了,告诉我,我给你打钱?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q你先支付吧Q我的邮就是支付宝Q把要做的广告地址和图片发到我邮箱。我现在不在电脑旁,在外面用手机上网Q回dl你弄,你发邮箱q可以记录时_方便以后到期l费?  </span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:呵呵Q到期箋费,一q后q不知道什么情况呢Q?/span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q你好,我回家了Q你的广告已l放上了Q你看下?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:好的Q我看到了?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q这个赛U花|上赚钱是你的网站,q是你在赛红q上赚钱做推广Q? </span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:是我的网站,q个使用的是内容理pȝQ不是论坛模式,能发文章的只有管理员?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q哦?/span><br/></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">2012q??2P</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:在吗Q?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q嗯Q有事吗</span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:上个月刚买过你的q告位,怎么没到期就下架了?</span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q你说的15元一q的那个啊,我把那一늚都去掉了。你把地址和图片发来,我给你放我网站的主页Q一个月可以吧?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:怎么了,Z么撤了也不通知Q当时咱们可是讲好的。虽焉不多Q但那也是个诚信的问题?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q现在我l你N,|站主页我现在定价可?0元一月的Q你把连接和囄发来Q赶紧的?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:好吧Q我再发l你?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q可以了你看下,我给了你Ҏ?0元一月的q告位,一个月到期Q下月箋费给?折,好吧Q?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:了Q我本来是试Q也没期望有什么效果,今天偶尔打开看了一下,才发现没通知׃架了Q正好看C在线我才问了下。没事,你觉得什么时候到期合适,到时候撤了就是?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q你不箋了吗Q我|站主页的流量还是很可观的,你可以看看你的网站流量统计,如果合适就做?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:呵呵Q到时候再说吧?/span><br/></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">2012q??0P</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q在吗,量怎么P今天从我q里q去多少ipQ?nbsp;</span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:没看?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q看下,我就问问你有效果没?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:效果唯一是看转化Q单量其实什么用Q?5块,如果我去别的地方投放览q告的话Q最L能来3500个ip吧。算了,我也只是当作试而已Q我也买着很多别家的广告位?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q你看一下,到底多少ipQ? </span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">赛花U:看了Q最q一周从你那边的来\大约10个?/span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q恩好?/span><br/></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">2012q?0?5P</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">赛花U:你的|站打不开了,不做了吗Q?/span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">某嘉|络Q嗯?/span><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q|赚博客 | 本文固定链接: <a href="http://www.lopdmp.live/post/984.html" target="_self" title="http://www.lopdmp.live/post/984.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.lopdmp.live/post/984.html</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处Q?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p></section> <footer> <h4>Tags: </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: |赚故事聊天记录</em> <em>评论: 0</em> <em>览: <count id="984">34</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.lopdmp.live/post/983.html" title="阅读头条领现金挣q软gQ新增走路计步赚钱领金币">阅读头条领现金挣q软gQ新增走路计步赚钱领金币</a></p><p>下一? <a href="http://www.lopdmp.live/post/985.html" title="打地鼠赚q领奖品活动,聚n怓Q务可领锤子道?>打地鼠赚q领奖品活动,聚n怓Q务可领锤子道?/a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction16"> <dd> <div><script>var mediav_ad_pub = 'L9r06t_1283079';var mediav_ad_width = '200';var mediav_ad_height = '200';</script><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.mediav.com/js/mvf_g2.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFunction18"> <dt>团U包</dt> <dd> <div><div id="mod_function18" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function18');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divSearchPanel"> <dt>站内搜烦</dt> <dd> <div><div id="mod_searchpanel" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('searchpanel');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divCatalog"> <dt>|站分类</dt> <dd> <ul><li id="mod_catalog" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('catalog');</script></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="https://promotion.aliyun.com/ntms/act/ambassador/sharetouser.html?userCode=ifl8xk3r&productCode=qingcloud&utm_source=ifl8xk3r" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.lopdmp.live/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.lopdmp.live/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.lopdmp.live/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.lopdmp.live" target="_blank">赛花U博?/a>  版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/15093611.js"></script> <noscript><a href="http://www.#/?15093611" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.#/15093611.asp" style="border:none" /></a></noscript> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.lopdmp.live/"><span class="STYLE1">ϸƱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>